Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Chả bò Đà Nẵng

270,000
251
TL: 1Kg

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Nem chua Đà Nẵng

50,000
296
QC: 10 cái

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Chả bò cây Đà Nẵng

60,000
468
QC: 10 cây

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Tré Đà Nẵng

125,000
68
QC: 10 cái