Showing all 4 results

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Chả bò Đà Nẵng

310,000
4

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Tré Đà Nẵng

125,000
4
QC: 10 cái

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Chả bò cây Đà Nẵng

65,000
5

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Nem chua Đà Nẵng

65,000
3