Showing all 4 results

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Chả bò Đà Nẵng

270,000
17
TL: 1Kg

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Nem chua Đà Nẵng

50,000
8
QC: 10 cái

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Chả bò cây Đà Nẵng

60,000
12
QC: 10 cây

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Tré Đà Nẵng

125,000
7
QC: 10 cái