Showing all 5 results

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bò khô Đà Nẵng loại miếng

220,000
60
KL: 500gr/hộp

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Chả bò Đà Nẵng

310,000
4

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Tré Đà Nẵng

135,000
4

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Chả bò cây Đà Nẵng

65,000
5

Đặc sản Nem, chả Đà thành

Nem chua Đà Nẵng

65,000
2