Showing all 6 results

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng loại ngon 250gr

95,000
4

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Thịt sấy khô vị bò Đà Nẵng 250gr

134,000
8

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng loại đặc biệt 250gr

149,000
4

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng (đặc biệt)

249,000
19

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng (ngon)

221,000
9

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng (ngon)

150,000
3