Showing all 3 results

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bánh khô mè Bà Liễu

29,000
85
KL: 250gr/hộp

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bò khô Đà Nẵng loại miếng

220,000
60
KL: 500gr/hộp

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo đậu phộng mè trắng (Hoàng Chánh)

75,000
306
Gói 5 cái