Showing all 3 results

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bánh khô mè Bà Liễu

29,000
57
KL: 250gr/hộp

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo đậu phộng mè trắng (Hoàng Chánh)

40,000
179
220,000
43
KL: 500gr/hộp