Showing 1–8 of 9 results

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Mắm tôm chua Dì Cẩn

55,000
97
TL: 500gr

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Mắm dưa Dì Cẩn

55,000
37
TL: 500gr
Freeship

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Mắm cá cơm thu Dì Cẩn

55,000
27
TL: 500gr

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Tương ớt rim Dì Cẩn

29,000
10
TL: 200gr

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Mắm nêm thu Dì Cẩn

55,000
16
TL: 500gr

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Dưa món Dì Cẩn

75,000
15
TL: 500gr

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Ớt xiêm xanh ngâm mắm Đà Nẵng

50,000
35
TL: 150gr

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Nước mắm cốt nhỉ cá cơm Nam Ô

180,000
77
QC: 6c x 250ml