Showing all 6 results

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Củ kiệu ngâm chua ngọt Dì Cẩn

75,000
7
TL: 500gr

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Dưa món Dì Cẩn

75,000
5
TL: 500gr

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Mắm nêm thu Dì Cẩn

59,000
3

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Nước mắm cốt nhỉ cá cơm Nam Ô

165,000
43
QC: 6c x 250ml

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Ớt xiêm xanh ngâm mắm Đà Nẵng

50,000
20
TL: 150gr

Đặc sản mắm Đà Nẵng

Tương ớt rim Dì Cẩn

29,000
2
TL: 200gr