Showing 1–8 of 20 results

65,000
151
QC: 20 túi lọc

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà sâm dứa Bảo Ngân

36,000
29
TL: 350gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà sâm dứa Bảo Ngân túi lọc

42,000
57
TL: 350gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà sâm dứa Kim Lộc

30,000
31
TL: 300gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà cung đình Huế Hoàng Đế 500gr

60,000
28
TL: 500gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà cung đình Huế Hoàng Đế 250gr

39,000
15
TL: 250gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Hoa lài khô cao cấp

80,000
10
TL: 500gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Tắc kè khô ngâm rượu

60,000
7
QC: 1 con