Hiển thị 1–8 của 20 kết quả

65,000
409
QC: 20 túi lọc
75,000
285
TL: 500gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà sâm dứa Bảo Ngân

36,000
237
TL: 350gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà sâm dứa Bảo Ngân túi lọc

42,000
346
TL: 350gr
65,000
475
TL: 150gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà sâm dứa Kim Lộc

30,000
199
TL: 300gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà cung đình Huế Hoàng Đế 500gr

60,000
325
TL: 500gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà cung đình Huế Hoàng Đế 250gr

39,000
176
TL: 250gr