Hiển thị 1–8 của 20 kết quả

65,000
309
QC: 20 túi lọc
75,000
197
TL: 500gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà sâm dứa Bảo Ngân

36,000
131
TL: 350gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà sâm dứa Bảo Ngân túi lọc

42,000
230
TL: 350gr
65,000
309
TL: 150gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà sâm dứa Kim Lộc

30,000
138
TL: 300gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà cung đình Huế Hoàng Đế 500gr

60,000
180
TL: 500gr

Trà đặc sản Đà Nẵng

Trà cung đình Huế Hoàng Đế 250gr

39,000
103
TL: 250gr