Showing 9–16 of 86 results

13
TL: 250gr

Bánh tráng đặc sản

Bánh tráng chuối Đà Nẵng

45,000
58
QC: 5 cái

Bánh tráng đặc sản

Bánh tráng tôm dẻo

25,000
22
QC: 10 cái

Bánh tráng đặc sản

Bánh tráng dừa bò khô

23,000
24
QC: 3 cái

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bánh khô mè Bà Liễu Đà Nẵng

25,000
168
TL: 250gr

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo chuối tươi Tuyết Hương

25,000
6
TL: 400gr

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo mè xửng tròn mè đen Huế

15,000
11
TL: 100gr

Bánh đặc sản

Bánh khô mè Bà Liễu

33,000
51
TL: 350gr