Showing all 4 results

Đặc sản khô Đà Nẵng

Ghẹ sữa Đà Nẵng

90,000
79
KL: 250gr/hộp

Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô gà xé lá chanh

80,000
15

Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng

145,000
59
KL: 500gr/hộp
220,000
43
KL: 500gr/hộp