Showing 1–8 of 16 results

229,000
85
KL: 500gr

Đặc sản khô Đà Nẵng

Ghẹ sữa rim Đà Nẵng

115,000
115
TL: 500gr

Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô gà xé lá chanh Đà Nẵng

115,000
41
TL: 500gr

Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng

115,000
98
TL: 500gr

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bánh dừa nướng Quý Thu hộp (Đặc Biệt)

34,500
5

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Dầu gió Linh Ứng 7ml

30,000
7

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Dầu tràm Tiên Ông 10ml

35,000
6