Showing all 6 results

16,000
1.181
TL: 150gr

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo chuối Yến Hương

33,000
16

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo mứt mãng cầu me Minh Thông

178,000
7

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo mứt me sấy Thái Minh Thông

168,000
21

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo mè xửng Thiên Hương giòn

20,000
26

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo mè xửng Thiên Hương mềm

25,000
21