Showing all 5 results

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Trà sâm dứa Bảo Ngân túi lọc

39,000
3

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Trà sâm dứa hoa lài Đà Nẵng

75,000
4

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Trà sâm dứa Bảo Ngân

35,000
5

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Trà cung đình Huế Hoàng Đế 250gr

45,000
5

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Trà cung đình Huế Hoàng Đế 500gr

75,000
3