Showing 1–8 of 11 results

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo mè xửng tròn mè trắng Huế

15,000
25
TL: 100gr

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh

45,000
45
QC: 5 cái

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo chuối tươi Tuyết Hương

25,000
6
TL: 400gr

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo mè xửng tròn mè đen Huế

15,000
12
TL: 100gr

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo đậu phộng mè trắng (Hoàng Chánh)

60,000
493
QC: 5 cái

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo dồi lạc Đà Nẵng (Kẹo kéo tuổi thơ)

73,000
27
TL: 500gr

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo mè xửng giòn Hiền Ký đặc sản Huế

17,000
23
TL: 160gr

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Kẹo đậu phụng mè đen Đà Nẵng

15,000
24
TL: 100gr