Showing all 6 results

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Cá thu tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
2

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng (Đặc biệt)

199,000
6

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Cá cơm mờm khô Đà Nẵng

235,000
2

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Cá thu câu 1 nắng

295,000
2

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
4

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Cá bống sông Trà Quảng Ngãi (đặc biệt)

90,000
6