Showing all 6 results

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
5

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Mực xé sợi Đà Nẵng

99,000
3

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Khô mực tẩm Đà Nẵng 250gr

219,000
3

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá (Đặc biệt)

499,000
1

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Mực khô tẩm Đà Nẵng (đặc biệt)

380,000
12
Đà Nẵng

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Mực khô loại đặc biệt (Size 13-14 con/kg)

575,000
5