Tỏi Lý Sơn (tỏi nhiều nhánh)

65,000

8
Tình trạng Hàng mới sản xuất
Xuất xứ Xuất xứ rõ ràng
Giao hàng Giao hàng Toàn quốc
Cam kết Giao hàng đúng hẹn
Tỏi Lý Sơn (tỏi nhiều nhánh)

65,000