Showing 9–16 of 180 results

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bánh tổ đặc sản Quảng Nam – Đà Nẵng

55,000
7

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bánh tráng chuối Đà Nẵng

42,000
9

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bánh tráng dừa bò khô

28,000
3

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bánh tráng đại lộc

15,000
3

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bánh tráng gừng dẻo

30,000
12

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bánh tráng tôm dẻo

30,000
6

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bánh tráng tôm nướng Đà Nẵng

29,000
2

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Bò khô Đà Nẵng loại miếng

220,000
60
KL: 500gr/hộp