Showing 9–11 of 11 results

220,000
46
KL: 500gr/hộp

Trà đặc sản Đà Nẵng

Top 5 Trà Sâm Dứa Hoa Lài Đà Nẵng

75,000
50
KL: 500gr/gói

Đặc sản bánh kẹo Đà Nẵng

Trà Sâm dứa hoa lài túi lọc

60,000
39
KL: 150gr/hộp